Notice: Undefined index: detail-rattan in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/podminky.php on line 2

Notice: Undefined index: detail-rattan in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/incs/page_begin.inc on line 2

Notice: Undefined variable: pristup in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/incs/page_begin.inc on line 3

Notice: Undefined variable: pc in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/incs/from.inc on line 3

Notice: Undefined variable: REMOTE_HOST in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/incs/from.inc on line 4

Notice: Undefined variable: REMOTE_ADDR in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/incs/from.inc on line 7

Notice: Undefined variable: sort in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/incs/page_begin.inc on line 9
DETAIL-RATTAN - Ratanový a teakový nábytek
Detail - Rattanový a teakový nábytek
prodejní řád  
                        home   
                 doprodej   
prodejní řád   
                  kontakty   
              napište nám   
             a něco navíc   
 nápověda  
   podmínky    doprava    reklamace    práva a povinnosti dolů »   
»»»
Prodejní řád a obchodní podmínky

Dodací a platební podmínky

Zboží, které je skladem, Vám dodáme v rozmezí od jednoho týdne do jednoho měsíce, v souladu s našimi rozvozními plány. V případě, že je nutno zboží objednat u zahraničního výrobce, je nutno počítat s dodací lhůtou až 4 měsíce. V takovém případě požadujeme zálohu 50% z ceny objednaného zboží. Zboží rozvážíme v souladu s našimi rozvozními plány ve spolupráci s dopravní společností Radialtrans s.r.o., cena dopravného je cca od 100,- do 600,- Kč v závislosti na váze a vzdálenosti. Dopravné hradí příjemce. Zboží malých rozměrů můžeme zaslat i poštou na dobírku. Platba dopravného a ceny zboží je realizována v hotovosti při převzetí zboží.

Reklamační řád

1. Případné zjevné vady je nutno reklamovat do 5 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího. Vzhledem k tomu, že se jedná o stoprocentní ruční výrobu z přírodního materiálu a každý jednotlivý kus nábytku je originálem, jsou drobné nerovnosti, praskliny a odchylky v barevnosti či tvaru součástí designu prodávaného nábytku a nemohou být proto předmětem reklamace.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (emailem, faxem, dopisem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí být uvedeno číslo faktury a datum prodeje, číslo zboží, název zboží a zjištěné závady, případně popis, jak se závady projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu: Detail s. r. o., Křivsoudov 88, PSČ 257 66, nebo na email: info@detail-rattan.cz.

3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

4. Záruka na zboží je dva roky od data prodeje (maloobchodní prodej). Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. V případě použití zboží v restauracích, hotelích a jiných zátěžových prostorech se poskytnutá záruka řídí sbírkou 634/1992 a zkracuje se na 6 měsíců.

5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dnů od data podání reklamace.

6. Reklamační řád se vztahuje pouze na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nadměrné používání výrobku může vést ke značnému zkrácení obvyklé životnosti produktu, což nelze chápat jako skrytou vadu výrobku či jiný rozpor s kupní smlouvou uzavřenou prodejem daného výrobku.

Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné, ani nehradí náklady, spojené s vrácením zboží.

4. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků, s vyjímkou údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující při nákupu přes internet právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Při osobním odběru zboží však nelze toto právo uplatnit. Právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu se vztahuje pouze na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

5. Vrácené zboží nesmí být opotřebené, poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být vráceno v původním obalu. Zboží je nutno vrátit do skladu firmy Detail s.r.o. na adresu Křivsoudov 88, PSČ 257 66. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné, ani nehradí náklady, spojené s vrácením zboží.


Notice: Undefined variable: pristup in /home/jbai/www.detail-rattan.cz/cz/podminky.php on line 157
   podmínky    doprava    reklamace    práva a povinnosti nahoru »